Instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió

En alta tensió

Realitzem instal·lacions de línies de distribució, tant aèries com subterrànies, per donar subministrament a subestacions elèctriques i centres de transformació o mesura.

 

En baixa tensió

Línies de distribució aèries, subterrànies i muntades sobre façanes per donar subministrament a zones industrials, urbanitzacions o subministraments particulars.

Polígon Industrial La Raconada, s/n   |   25123 Torrefarrera (Lleida)

T. 973 23 50 11 -  609 42 64 13   |   F. 973 23 11 13   |   met@met.es

Avís legal